home / links / contact / privacy
Geef wat je wilt ontvangen!

Privacyverklaring van Nynka Delcour

Juni 2018

Het bedrijf van Nynka Delcour, ondernemer in Zang, Tekst en Theater, is gevestigd aan de Amelandstraat 26 te Amsterdam. De zanglespraktijk is gevestigd aan Zamenhofstraat 206 te Amsterdam.

Contactgevens: www.nynkadelcour.nl, Amelandstraat 26, 1025 RK Amsterdam, 06 22746584.

Hierbij verklaar ik, Nynka Delcour, dat ik te allen tijde de intentie heb om zorgvuldig om te gaan met jouw persoonsgegevens.

De persoonsgegevens die ik verwerk voor mijn bedrijf zijn:

 • Voor- en achternaam
 • Geslacht
 • Adresgegevens
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Bankrekeningnummer
 • Overige persoonsgegevens die je vrijwillig verstrekt binnen de lessen, in correspondentie of telefonisch. Denk hierbij bijvoorbeeld aan belangrijke (paramedische) voorvallen uit het verleden die van invloed kunnen zijn op mijn aanpak binnen de zanglessen.
 • Filmpjes en foto’s van zanguitvoeringen en film-, foto- en geluidsopnames binnen de les.

  Ik ben mij ervan bewust dat ik ook bijzondere persoonsgegevens verwerk omdat ik gegevens van leerlingen onder de 16 jaar verzamel. Met deze gegevens ga ik extra zorgvuldig om.
  Voor het gebruiken van film- en fotomateriaal van kinderen onder de 16 jaar vraag ik altijd eerst toestemming van de ouders.
  Als je toch het idee hebt dat ik zonder toestemming gegevens heb van een minderjarige neem dan contact op met mij via info@nynkadelcour.nl, dan verwijder ik deze informatie.

Het doel van het verzamelen van je persoonsgegevens is:

 • Het afhandelen van betalingen;
 • het verzenden van nieuwsbrieven;
 • je te kunnen bellen, appen of mailen indien dit nodig is om mijn dienstverlening uit te voeren;
 • om mijn dienst te kunnen leveren;
 • en om aan mijn wettelijke verplichtingen te voldoen zoals de gegevens die nodig zijn voor belastingaangiften.

Hoe lang bewaar ik jouw gegevens?

Ik bewaar jouw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor het realiseren van de doelen waarvoor ik je gegevens bewaar. Dat wil zeggen dat ik je graag nog twee jaar op de hoogte houd middels een nieuwsbrief van mijn diensten nadat je deze bij mij hebt genoten. Mocht je dat echter liever niet willen dan kan je mij dat te allen tijde laten weten door een mail te sturen naar info@nynkadelcour.nl en dan haal ik je van de mailinglijst. Je betaalgegevens bewaar ik zo lang als minimaal nodig is voor de belastingdienst, te weten zeven jaar.

Delen met derden?

Ik verkoop jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verwerken indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken zoals mijn boekhouder, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Voor het versturen van nieuwsbrieven maak ik naast mijn eigen mailbestand ook gebruik van de nieuwsbrief dienst Mailchimp. Ik ben mij ervan bewust dat ik verwerkingsverantwoordelijke ben en ik schat in dat mailchimp als verwerker passende middelen treft om persoonsgegevens te beschermen. Zie voor de privacy policy van Mailchimp: https://mailchimp.com/legal/prior-privacy-policy/ Mocht je geen nieuwsbrieven meer willen ontvangen via mailchimp dan is dit met een druk op de link uitschrijven nieuwsbrief gerealiseerd.

Cookies

Ik maak geen gebruik van cookies of vergelijkbare technieken op mijn website.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen

Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door mij, en heb je recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij mij een verzoek in kan dienen om de persoonsgegevens die ik van jou bezit in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen. Je kunt een verzoek indienen voor inzage, verwijdering of correctie van persoonsgegevens sturen naar info@nynkadelcour.nl.

Hoe ik jouw gegevens bescherm

Ik neem de bescherming van jouw gegevens serieus en neem passende maatregelingen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijzigingen tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op met mij via info@nynkadelcour.nl

Download deze verklaring

Een downloadbare versie versie van deze privacyverklaring is beschikbaar als PDF.